Acupressuur Bevalling

Published Dec 30, 20
6 min read

Acupressuur Bevalling

Op basis van al deze informatie zal de acupuncturist de best passende behandeling in kunnen stellen. Naast acupunctuur zijn vaak ook bepaalde Chinese kruiden een onderdeel van de behandeling. Ook op het gebied van voeding en voedingssupplementen kunnen adviezen worden gegeven, die het herstel van de huidklachten helpen versnellen. Indien nodig zal de behandelaar hierbij samenwerken met beoefenaars van andere disciplines binnen ons centrum, zoals homeopathie en osteopathie.

Acupunctuur kan bij verschillende aandoeningen van de luchtwegen uitkomst bieden. Acupunctuur kan helpen de irritatie en slijmproductie te verminderen. Hoest en benauwdheid nemen daardoor af. De luchtwegen bestaan uit de bovenste luchtwegen en de lagere luchtwegen. De bovenste luchtwegen omvatten de neus, bijholten, het middenoor, de keel, de stembanden en de luchtpijp.

Acupunctuur Innesteling

Dit artikel richt zich voornamelijk op de behandeling van aandoeningen van de lagere luchtwegen. Deze zijn vaak ernstiger en worden eerder chronisch dan aandoeningen van de hogere luchtwegen.(Voor aandoeningen van de hogere luchtwegen kunt u het artikel lezen over “chronische verkoudheden”). Ofschoon ook acute luchtwegaandoeningen met acupunctuur succesvol behandeld kunnen worden richten wij ons in de praktijk vaker op de chronische klachten, zoals astma, chronische hoest, COPD en emfyseem.

Acupunctuur InnestelingAcupunctuur En Zwanger Worden

Klachten van de luchtwegen komen erg vaak voor. Het kan om een simpele verkoudheid gaan, met wat hoesten, maar soms ook om ernstige aandoeningen als asbestose (door blootstelling aan asbest). De slijmvliezen van de luchtwegen vormen een groot contactvlak met de buitenwereld. Deze slijmvliezen komen in contact met allerlei stoffen in de lucht, zoals sigarettenrook, fijnstof en uitlaatgassen en ook met vele virussen en bacteriën.

Bevalling Opwekken 39 Weken

Deze kunnen zich uiten door een verhoogde slijmproductie, hoest en benauwdheid. Vaak neemt de gevoeligheid voor luchtweginfecties toe en veelvuldige luchtweginfecties kunnen de klachten weer verder doen verergeren. De reguliere behandeling van chronische aandoeningen van de lagere luchtwegen bestaat veelal uit inhalers (bronchusverwijders en ontstekingsremmers) en in geval van infecties kuren met antibiotica.

De patiënt wordt vaak geadviseerd door middel van beweging zijn/haar conditie te verbeteren. Rokers worden uiteraard geadviseerd met roken te stoppen. Ook met acupunctuur valt er vaak veel te verbeteren aan deze luchtwegklachten. Vaak al na een paar behandelingen voelt men zich minder benauwd, neemt de slijmproductie af en hoeft er minder gehoest te worden.

Acupunctuur Vermoeidheid

Zodoende zijn kuren met antibiotica en ontstekingsremmers dan veel minder vaak nodig. Naast de acupunctuur geven wij vaak ook voedingsadviezen. Het aanpassen van de voeding helpt vaak de slijmproductie te verminderen en de weerstand te verhogen. Indien nodig adviseren wij ook over voedingssupplementen. Chinese kruiden maken vaak ook deel uit van de behandeling.

Veel maag-darmklachten zijn met acupunctuur goed te behandelen. Het kan ingezet worden bij heel uiteenlopende klachten, zoals zwangerschapsmisselijkheid en prikkelbare darmsyndroom. Maar het kan, vaak als ondersteunende behandeling, ook goed ingezet worden bij colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Onze behandelaars hebben veel ervaring met dit soort aandoeningen en de resultaten zijn vaak opmerkelijk. acupunctuur en zwangerschap.

Acupunctuur Fertiliteit

De meeste mensen hebben weleens problemen met de ontlasting, af en toe buikpijn, opgeblazenheid en misselijkheid. Die klachten treden makkelijk op omdat het spijsverteringssysteem een bijzonder gecompliceerd geheel vormt en vele taken heeft te vervullen (baarmoeder ontsteking). Onze voeding bestaat uit een scala van heel verschillende voedingsmiddelen die op verschillende manieren moeten worden verteerd, zodat ze voor opname in de bloedbaan geschikt worden (acupunctuur drukpunten).

De voeding kan naast voedingsstoffen mogelijk ook ziekteverwekkers bevatten die voor klachten kunnen zorgen. Tegelijkertijd zijn bacteriën in onze darmen juist nodig om ons te helpen bij de vertering, om bepaalde vitaminen aan te maken en om onze afweer tegen ziekmakers te helpen verhogen. En dat laatste niet alleen in de darm zelf; ook ons afweersysteem als geheel is gebaat bij een goed gebalanceerde darmflora.

Acupunctuur Blaasontsteking

Verschillende auto-immuunaandoeningen vinden hun oorsprong in de darm. Er wordt weleens gesteld dat gezondheid begint in je darm en daar is wel iets voor te zeggen (acupunctuur tijdens zwangerschap). Acupunctuur kan helpen de verschillende delen van het maag-darmstelsel beter in balans te brengen. Het kan helpen de bewegingen van maag en darm te reguleren.

Bevalling InleidenAcupunctuur Bevallen

Zodoende kan acupunctuur helpen het ontlastingspatroon te verbeteren en buikpijn te verminderen. Door rust te brengen in de toestand van het spijsverteringskanaal kan ook de ontstekingsneiging van de darmwand afnemen. Acupunctuur kan ook helpen bij slikproblemen en verkramping van de slokdarm. acupunctuur behandeling. Er is een nauwe samenhang tussen het maag-darmkanaal en lever, galblaas en alvleesklier.

Acupunctuur Zwanger

Meer nog dan bij andere klachtengebieden is bij problemen met het maagdarmstelsel een juiste voeding van groot belang. De acupuncturist zal u tijdens de behandeling adviezen geven over voeding die bij uw soort aandoening ondersteunend kan werken. De acupuncturist is goed op de hoogte van de specifieke voedingsmiddelen die de acupunctuurbehandeling die u krijgt kunnen ondersteunen.

Het gebruik van reguliere medicijnen, zoals maagzuurremmers, ontstekingsremmers, darmontspannende middelen en laxerende middelen hoeven geen belemmering te vormen voor een acupunctuurbehandeling. Op geleide van de bereikte verbeteringen kunnen vaak bepaalde geneesmiddelen na enige tijd worden verminderd of gestaakt, in coördinatie met de instantie die de middelen had voorgeschreven. Acupunctuur kan veel betekenen voor vrouwen met menstruatieklachten.

Baarmoederverzakking

Acupunctuur En ZwangerschapBevalling Opwekken Ervaringen
Acupunctuur VermoeidheidVleesboom

De hormonale veranderingen die de menstruatie op gang brengen maken een vrouw in de periode voor de menstruatie gevoeliger voor een aantal fysieke en psychische ongemakken. Er wordt meer vocht vastgehouden, de borsten kunnen pijnlijk zijn en de stoelgang kan stagneren. Zelfs de huid en het haar reageren op de veranderingen; je wordt gevoeliger voor puistjes en het haar wordt vetter.

Als de menstruatie uiteindelijk doorbreekt nemen bepaalde ongemakken af, maar mogelijk komen er weer andere voor in de plaats, zoals pijn, zwakte, overmatige vloeiingen etc. Ook hoofdpijn is een veel voorkomend probleem rond de menstruatie (baarmoederverzakking). Een ander vaak voorkomend probleem is onregelmatigheid van de cyclus, of zelfs het geheel uitblijven ervan.

Bevalling Opwekken 39 WekenAllerlei bijkomende factoren, zoals te weinig lichaamsvet, of juist teveel lichaamvet, stressfactoren en medicijngebruik kunnen een grote invloed hebben op deze balans. Als de overgang nadert wordt de menstruele cyclus vaak ook onregelmatiger en kunnen zich makkelijker klachten voordoen. En ook als de menopauze eenmaal is ingetreden kunnen zich klachten voordoen in de vorm van opvliegers, stemmingswisselingen, slaapstoornissen en hoofdpijn. acupunctuur behandeling.

In de acupunctuur wordt het probleem vanuit een geheel andere invalshoek benaderd (acupunctuur drukpunten). Er wordt getracht het hormonaal op een dieper niveau in balans te brengen en ook de balans tussen lichaam en geest te herstellen. In de praktijk zien wij dat wij met acupunctuur een grote invloed uit kunnen oefenen op veel van deze klachten.

Acupunctuur Overgangsklachten

Wij zien dan vaak dat niet alleen de klachten waar men voor kwam verdwijnen, maar ook dat het algemene gevoel van welzijn aanzienlijk verbetert. Als onderdeel van de behandeling kan het soms nodig zijn de acupunctuur te ondersteunen met Chinese kruiden. Ook voedingsadviezen kunnen deel uitmaken van een acupunctuurbehandeling. Acupunctuur is uitstekend geschikt als methode om de processen te beïnvloeden die zorgen voor een gezonde slaap.

En te blijven, zodat ongestoord doorslapen weer mogelijk wordt. Het lijkt soms verspilling van tijd: we brengen zo’n 30% tot 35% van ons leven slapend door. Slaap is echter essentieel voor onze gezondheid. Met name de hersenen kunnen niet zonder slaap. Door een tekort aan slaap neemt eerst je concentratievermogen af, later kun je zelfs gaan hallucineren en als je langdurig helemaal niet slaapt kun je er zelfs aan overlijden (acupressuur bevalling).

Navigation

Home

Latest Posts

Opleiding Holistisch En Systemisch Leven

Published May 27, 22
6 min read

Holistische

Published May 24, 22
6 min read

Opleiding Holistisch Therapeut

Published May 20, 22
6 min read